Samasuru Amalatu Ameth

www.ameth.nl

Resultaten enquête themadag Asalku

 Aanwezigen werden verzocht om tijdens de pauze een enquête-formulier in te vullen. Hieronder volgen de resultaten.

Er werden 64 enquêteformulieren uitgereikt, 54 deelnemers hebben gereageerd.

N.B.: Omdat de enquête in de pauze is uitgezet (en door het merendeel van de deelnemers in de pauze is beantwoord), hebben de resultaten vnl. betrekking op bevindingen over de activiteiten die voor de pauze plaatsvonden!


1. Leeftijd en geslacht respondenten. 23 mannen, 31 vrouwen

Leeftijd

Aantal respondenten

t/m 12 jaar

0

13 t/m 18 jaar

6

19 t/m 25 jaar

9

26 t/m 30 jaar

3

30-plus

4

40-plus

13

50-plus

16

60-plus

2

Onbekend

1


2. Relatie tot negeri Ameth


Aantal respondenten

Afkomst; zelf, ouders of grootouders

43

Partner afkomstig uit Ameth

8

Anders; pela-relatie met Ameth

1

Onbekend

2


3. Hoe informatie tegengekomen over de themadag


Aantal respondenten

Via de uitnodiging / flyer

13

Via familie, vrienden, kennissen

31

Informatie gelezen op internet

9

Onbekend

1


4. Vind je de opzet van deze themadag geslaagd? Denk aan de keuze voor het Moluks Historisch Museum als locatie, de duur van het programa, afwisseling in het programma, de presentatie, het gebruik van audiovisuele middelen, de vorm waarin het thema is weergegeven, het eten etc.


Aantal respondenten

Ja, volledig

49

Nee

5

Bijbehorende commentaren:

 • Interviews rommelig; er had meer ingezeten wanneer interviews meer structuur vertoonden. Tip: grote lijnen op papier zetten (60 jr.,m.) 
 • Opzet en idee is goed. Begin kwam traag op gang. Hebben jullie het idee dat het is overgekomen op jongeren? (34 jr., m.)
 • Plaatskeuze is goed. Presentatie van foto's te langdradig. Audiovisuele middelen goed gebruikt. (57 jr., m.)
 • Meer vaart in de interviews. Niet te lang stilstaan bij een bepaald onderwerp. (25 jr., v)
 • Activiteiten als deze zijn als middel geschikt om de onderlinge banden te versterken. Een belangrijk doel is bereikt: samenzijn en kennismaking. (23 jr., m.)
 • Parallel aanbieden van rondleiding MHM en lezing R. Habiboe vond ik storend. Onvoldoende ruimte; geen zichtbare, centrale plek waarneembaar voor ledenwerving, vrijwillige bijdrage, etc. (55jr., m.)
 • Opzet geslaagd, uitvoering primitief; aanpak kan professioneler. (28 jr., v.)
 • Helaas kon ik niet alles verstaan, omdat ik geen maleis spreek. (32 jr., v.)
 • Opzet geslaagd. Goed programma. Intro heeft indruk gemaakt, emotionele gevoelens naar boven gehaald. Interviews 1e en 2e generatie kon beter (verdieping in achtergronden van de geïnterviewden mbt. komst naar Nederland, gezinsleven in Nederland en hun binding met Ameth. (49 jr., m.)
 • Dag is geslaagd en als eerste keer interessant. Wel zou ik willen voorstellen om wat dieper in de interesse van de jongeren in te gaan. De presentatie van de 3e en 4e generatie was ee goed idee. (52 jr., m.)
 • Ik vond het te langdradig (interviews). Het moet kort, maar krachtig en duidelijk zijn. De onderwerpen vond ik goed gekozen, locatie en het eten ook. (19 jr., v.)


5. Is het thema "Ameth, Adsalku" voldoende belicht?


Aantal respondenten

Ja

27

Redelijk

22

Onvoldoende

3

Geen mening

2

Bijbehorende commentaren:

 • Trots op de 1e, 2e en 3e generatie dat ze er allemaal zijn, vooral de 1e generatie (53 jr., m.)
 • Ben zelf geen Molukker, maar vond het leuk om de verhalen te horen. (26 jr., v.)
 • Leerzaam voor de generatie jongeren door de combinatie van de rondleiding Moluks Historisch Museum en interviews met personen m.n. 1e en 2e generatie; MHM bevat in dit opzicht goed bruikbare en leerzame informatie. (23 jr., m.)
 • 2x Had wat meer over de geschiedenis willen weten van Ameth en Nusalaut. (25 jr., v./54 jr., m.)
 • Veel dingen zijn me al bekend, maar wel leuk voor degenen voor wie het nieuw is. (39 jr., m.)
 • Het zou leuk zijn als je wist wie wie is. (25 jr., v.); wens om in een toekomstige activiteit als onderdeel van het programma iedereen nader te laten kennismaken met elkaar.
 • Indien mogelijk graag wat meer algemene informatie die indrukken geeft over Ameth en dit kort en bondig belichten / verwoorden (57 jr., m.)
 • Interviews van 1e generatie ouderen hadden beter gekund (meer informatie)!
 • Betere voorbereiding interviews in relatie tot het thema / de themaonderwerpen; noodzakelijk om een duidelijke verhaallijn en consistentie in het verhaal te krijgen / houden. Scenario werd niet consequent gevolgd. (55 jr., m.)
 • Meer Nederlands voor mij; ik beheers de taal niet goed. (28 jr., v.)
 • Ik vind dat er meer informatie verteld had kunnen worden over b.v. de ontwikkelingen op Ameth, opgestarte projecten die lopen, b.v. ziekenhuis of school. (31 jr., v.)
 • Soms wat ongeordend tijdens de interviews. (49 jr., v.)

 

6. Gewenste activiteiten voor PAASAA om te organiseren


Score

Informatie over de geschiedenis en cultuur van Ameth

26

Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Ameth

25

Gezellige feestbijeenkomsten

25

Informatie over negeri Ameth van vandaag

23

Organiseren van themadagen, incl. workshops, foto-expo, etc.

22

Een website op internet

22

Informatie over de pelaverwantschappen en onze relatie met Porto 

21

Sportactiviteiten

16

De vorming van een jongerenafdeling binnen PAASAA

14

Georganiseerde busgezelschapsreizen

13

Een informatieblad

6

2 Aanvullende suggesties:

Gezamenlijke activiteiten in het kader van het pelaverbond tussen Ameth en Soahuku.

Ik zou ook graag willen weten over de pelaschap van Ameth met een aantal moslim dorpen op de Molukken.


Welke resultaten leveren dezelfde vragen op onder de categorie jongeren? (13 t/m 29 jr.); totaal 18 respondenten.


Score

Gezellige feestbijenkomsten

10

Informatie over de geschiedenis en cultuur van Ameth

8

Ondersteuning van ontwikkelingsprojecten in Ameth

6

Een website op internet

6

Vorming van een jongerenafdelingbinnen PAASAA

6

Informatie over negeri Ameth van vandaag

4

Organiseren van themadagen, incl. workshops, foto-expo, etc.

4

Informatie over pelaverwantschappen en onze relatie met Porto

4

Sportactiviteiten

4

Georganiseerde busgezelschapsreizen

2

Een informatieblad

1


7. April t/m juni geschikte periode om aktiviteitsbijeenkomsten te organiseren


Score

Ja

48

Nee, liever een andere periode

2, tijdens vacantieweekends; na de zomer

Geen voorkeur

4


8. Lidmaatschap kumpulan PAASAA


Score

Ik ben lid van PAASAA

16

Ik ben geen lid van PAASAA


Onbekend

4


9. Reacties, ideeën, wensen, opmerkingen, aandachtspunten, opbouwend kritiek

 • Het is een geslaagde themadag; jongeren leren meer over onze cultuur. (18 jr., m.)
 • Jongerendagen en Amethdagen alleen voor 3e en 4e generatie. (19 jr., m.)
 • Wij representeren een spontane en gezellige dorpsgemeenschap. (23 jr., m.)
 • Podium creeëren voor jongeren die ergens mee bezig zijn. Tentoonstelling organiseren, laten optreden; DJ, band, theater etc. (34 jr., m.)
 • Tweetaligheid is / blijft vereist ingeval 1e generatie ouderen deel uitmaken van activiteiten. (53 jr., v.)
 • Sportactiviteiten, gezellige feestavonden en voor 1e / 2e generatie gezellig uitjes samen. (44 jr., v.)
 • Informatie over Ameth, Nalahia en Titawaai. (43 jr., v.)
 • Ook andere sportactiviteiten dan volleyballen, b.v. zeskamp. (43 jr., v.)
 • Verenigingscontributie te besteden aan ontwikkelingshulp tbv. de kampong (69 jr., m.)
 • Website; en van daaruit ideeën van jongeren door jongeren laten uitwerken. (69 jr., m.)
 • Miste bij de aftiteling aan het slot van de Powerpointpresentatie de vooraankondiging m.b.t. de jaarvergadering, het a.s. volleybaltoernooi en het PAASAA-jubileumjaar 2008. (55 jr., m.)
 • Een cursus maleis en een gids of boekje uitbrengen om de taal te leren, zodat je niet de hele tijd van ver naar Utrecht hoeft te komen. (28 jr., v.)
 • Wat minder lange presentaties houden; duidelijke plaatjes op Powerpointpresentatie zoals die van het eiland. (19 jr., v.)
 • Leuk initiatief, informatiedag Ameth. (31 jr., v.)

 

10. Stel je je beschikbaar om PAASAA verder te helpen met het ontwikkelen, uitwerken en organiseren van ideeën en activiteiten?

Ja, als vaste vrijwilliger

met naamvermelding

2

anoniem

2

Ja, voor éénmalige activiteiten

met naamvermelding

8

anoniem

1

Nee


21Onbekend


15
15 Personen hebben aangegeven geïnformeerd te willen worden over activiteiten die PAASAA organiseert.Tiel, 28 mei 2007